Do bị ngập lâu nên có nơi nước đọng thành ao. Lãnh đạo trường cho biết nguyên nhân tình trạng ngập là do ảnh hưởng triều cường, đường cống thoát chậm hoặc bị hư hỏng làm nước không thể thoát ra sông. Trường đã báo cáo lên cấp trên, chờ kiểm tra, có thể tới đây sẽ nâng mặt sân trường lên cao, cải tạo hệ thống thoát nước để không bị ngập.

Nước đọng thành ao trong sân Trường THCS Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
Nước đọng thành ao trong sân Trường THCS Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
Tin-ảnh: H.Minh