Tất nhiên, SAWACO sẽ đưa ra đủ lý do để thuyết minh cho lộ trình tăng giá nước nhưng người dân vẫn khó chấp nhận mức tăng nhanh và liên tục như thế. Càng khó chấp nhận hơn là các quan chức SAWACO cho rằng mức tăng này “không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của đại bộ phận người dân”.

Một vấn đề khó thuyết phục là trong cơ cấu giá nước thời gian qua và cả trong tương lai, SAWACO tính luôn vào lượng nước bị thất thoát. Là doanh nghiệp, việc buôn bán phải sòng phẳng, SAWACO không thể buộc khách hàng phải trả tiền cho những sản phẩm mà họ không sử dụng. Với tỉ lệ thất thoát nước hiện nay gần 33% thì thật bất công cho người dân phải nai lưng ra trả tiền cho khoản này. Với tổng công suất cấp nước hiện nay là 1,7 triệu m3/ngày, lượng nước thất thoát mỗi ngày sẽ tương đương 5,9 tỉ đồng. Tính ra mỗi năm, lượng tiền người dân phải trả cho số nước thất thoát này thật khổng lồ. Vô lý quá!

Người dân phải trả tiền cho lượng nước thất thoát như thế này  Ảnh: NGUYÊN QUỐC
Người dân phải trả tiền cho lượng nước thất thoát như thế này Ảnh: NGUYÊN QUỐC

Hơn 10 năm qua, tỉ lệ thất thoát nước được các đời giám đốc SAWACO hứa hẹn sẽ kéo giảm nhanh chóng. Thế nhưng, những lời hứa này chẳng mấy thực tế. Điều này cũng dễ giải thích bởi tiền cho số lượng nước bị thất thoát này đã có người sử dụng trả. Doanh thu của công ty không giảm, các mục tiêu lợi nhuận vẫn đạt được, đều đều hằng năm vẫn nhận bằng khen của các cơ quan chức năng. Chỉ có điều so sánh tỉ lệ thất thoát nước của các nước khác, người dân không khỏi tức giận: Singapore thất thoát nước 5%, Đan Mạch 6%, Nhật 7%...

Tôi tin rằng nếu không phải người dân trả tiền cho lượng nước thất thoát này thì SAWACO sẽ nỗ lực hơn để kéo giảm tỉ lệ thất thoát nước xuống từ lâu. Trách nhiệm để thất thoát nước là của công ty, đừng cứ mãi bắt người dân gánh chịu, trong khi đại bộ phận người dân vẫn còn khó khăn.

Hiếu Nghi (quận 11, TP HCM)