Sợi dây cáp nguy hiểm - Ảnh 1.

Đề nghị cơ quan liên quan sớm xử lý tình trạng này để bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua lại.

Tin-ảnh: T.Thảo