Ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Phó Giám đốc Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 - Sở GTVT TPHCM, trả lời: Đường Nguyễn Kiệm, đoạn từ đường Phan Đăng Lưu đến đường Thích Quảng Đức, hiện đã được Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 bàn giao cho Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường TP là chủ đầu tư, Công ty Liên doanh Xây dựng VIC thi công.
 
Trong quá trình thi công, thường xuyên xảy ra sự cố công trình như sụp lún, sạt lở mặt đường hoặc tái lập mặt đường không đảm bảo an toàn giao thông. Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu nhanh chóng khắc phục sự cố nhưng việc khắc phục vẫn còn chậm trễ.
 
Khu quản lý giao thông sẽ tiếp tục phản ánh về Sở GTVT  để có biện pháp xử lý đối với chủ đầu tư, đơn vị thi công, nhà thầu tư vấn.