Ông Phạm Văn Danh, Chánh Thanh tra Xây dựng quận Thủ Đức, thừa nhận việc đậu xe như vậy là sai và cho biết sẽ chấn chỉnh tình trạng này.

Đ.Lê