Theo giải thích của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), việc đổi tên trạm thu phí sang trạm thu giá là căn cứ theo quy định tại Thông tư 35 của Bộ GTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ do bộ quản lý. Tuy nhiên, xét theo ngôn ngữ học hay theo luật mà các nhà chuyên môn phân tích, thì lý lẽ trên đều không đúng. Thế nên  bạn đọc cho rằng đây là một kiểu đánh tráo khái niệm. Bạn đọc Văn Cao nhận xét: "Đây là sự đánh tráo khái niệm để lách luật , từ điển tiếng Việt không có từ thu giá và điều quan trọng là khi họ nói là thu giá thì sẽ tránh được các quy định của luật Phí và Lệ phí". Bạn đọc Minh Tran cũng đồng thuận với ý kiến trên: "Chơi chữ hoài. Thu giá với thu phí. Tui tra khắp tự điển tiếng Việt chẳng thấy chữ thu giá ở đâu hết. Chỉ có thu tiền thôi". 

Bạn NAD nói thẳng: "Lý do để chuyển từ thu phí thành thu giá theo phát biểu của Bộ trưởng Bộ GTVT là do các Bộ giải quyết rất chậm và HĐND quyết thì rất khó khăn. Vậy thì các Bộ này và HĐND cần phải cải tiến và chấn chỉnh hoạt động sao cho nhanh hơn chứ sao lại lách luật bằng câu chữ thế này, thưa Bộ trưởng". Nhiều bạn đọc đều cho rằng điều quan trọng không phải là việc đặt lại tên cho các trạm thu phí này mà là giải quyết dứt điểm những trạm BOT đặt sai chỗ, những bất hợp lý từ các trạm thu phí mà bộ trưởng đổ do "thời trước" để lại trong khi "thời trước" đó ông làm thứ trưởng. 

Bạn Vũ Nguyễn hỏi: "BOT là khi ông làm thứ trưởng bộ giao thông, BOT là chủ trương đúng nhưng do làm ẩu, làm sai toàn chỉ định thầu, rồi đường làm một nơi, trạm thu BOT đặt một nẻo, dẫn đến phản ứng của người dân?". 

Bạn Minh Quang phân tích: "Nói theo luật, nghị định là không sai nhưng ở đây người ta đang phản ứng cách sử dụng từ ngữ, giải thích từ ngữ của ông bộ trưởng. Cũng như người dân phản ứng BOT đặt sai vị trí chứ họ không quan tâm thu phí hay thu giá gì cả". Bạn Trương Trà Hùng nêu vấn đề: "Trước là thứ trưởng, giờ là bộ trưởng thì trách nhiệm thời nào cũng thuộc về bộ trưởng đương chức. Còn về "xảo ngữ" phí hay giá, người dân chúng tôi không cần biết mà chỉ cần biết rằng mình phải móc tiền ra trả bao nhiêu và điều đó có hợp lý không mà thôi".