UBND TP HCM vừa báo cáo Thường trực HĐND TP tình hình triển khai thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy theo Nghị quyết 31 ngày 30-12-2014 như yêu cầu trước đó của HĐND TP.

Chưa thể đánh giá về hiệu quả

Báo cáo quá trình triển khai thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trong 6 tháng đầu năm 2015, UBND TP cho biết đã tổ chức tập huấn và hướng dẫn cho UBND 24 quận - huyện thực hiện việc kê khai, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ TP; quản lý, sử dụng biên lai thu. UBND xã, phường, thị trấn đã thực hiện kê khai, lập và phê duyệt danh sách thu phí trước khi tổ chức thu. Thông báo thời gian, địa điểm thu phí để người dân đóng phí vào đầu tháng 7. Đến thời điểm hiện nay, hầu hết UBND các quận - huyện đang thực hiện phát phiếu kê khai và chưa thu phí. Riêng chỉ có UBND quận 9 đã tiến hành kê khai và thực hiện thu phí xe máy từ ngày 1-6. Tính đến ngày 28-6, quận 9 đã thu phí được 12.920 xe, đạt 29,5% so với tổng số xe thuộc diện phải kê khai (kể cả tạm trú) là 43.785.

Theo số liệu thống kê, số xe máy đăng ký ở TP tính đến hết năm 2014 là 6.853.485 xe. Như vậy, nếu thu được từ các xe đã thống kê, kinh phí dự kiến thu vào khoảng 307 tỉ đồng/năm; trong đó, chi phí để lại cho đơn vị thu là 35,9 tỉ đồng, kinh phí thực hiện công tác bảo trì đường bộ là 271,1 tỉ đồng. “Phương án tổ chức thu phí đã triển khai của TP tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm cập nhật đầy đủ, chính xác theo quy định pháp luật. Quy trình triển khai thực hiện kê khai, thu phí đã được thực hiện thống nhất trên địa bàn các quận - huyện” - UBND TP đánh giá. Tuy nhiên, UBND TP cũng nhìn nhận do hầu hết chỉ đang thực hiện ở bước phát phiếu kê khai đến các hộ dân, chưa thu phí nên hiệu quả về mặt thu phí, tính chấp hành của người dân chưa thể thống kê, đánh giá.

Người dân TP HCM sẽ phải đóng phí bảo trì đường bộ đối với xe máyẢnh: HOÀNG TRIỀU
Người dân TP HCM sẽ phải đóng phí bảo trì đường bộ đối với xe máyẢnh: HOÀNG TRIỀU

Khó khăn nhiều hơn thuận lợi

Trong báo cáo, UBND TP cũng nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện nghị quyết của HĐND TP về thu phí xe máy. Theo đó, thuận lợi là nguồn kinh phí sử dụng đường bộ thu được đối với xe máy ở TP, sau khi trừ chi phí tổ chức thu được nộp vào ngân sách nhà nước để cấp cho bảo trì đường bộ. Số tiền tuy không lớn nhưng phần nào giảm được gánh nặng của nhà nước cấp cho bảo trì đường bộ, đặc biệt là tại địa phương để phục vụ duy tu, sửa chữa đường bộ (dự kiến có khoảng 271 tỉ đồng để bảo trì đường bộ). Hơn nữa, hiện tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc đã triển khai thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy. Trong đó, 30 tỉnh - thành đề xuất mức phí đối với các loại xe máy có dung tích - nhỏ hơn 175 cm3 bằng với mức phí được TP HCM ban hành. Do đó, việc triển khai thu phí tại TP với mức phí đã được HĐND TP thông qua là phù hợp.

Tuy nhiên, UBND TP nhìn nhận việc triển khai thu phí xe máy có nhiều khó khăn. Đó là do lần đầu tiên triển khai nên các địa phương chưa có kinh nghiệm và dự kiến sẽ phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc khi thực hiện. Số lượng xe thực tế khác nhiều so với hồ sơ quản lý của địa phương nên nguồn kinh phí thu được từ xe máy sẽ có sự chênh lệch với số liệu khái toán. Tỉ lệ thu được phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: sự tình nguyện của người dân trong việc tham gia đóng phí; hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động của địa phương; phương thức tổ chức kê khai nộp phí của địa phương. Do đó, thực tế kinh phí thu được sẽ khó đạt như kế hoạch. Từ khó khăn, thuận lợi trên, UBND TP kiến nghị Thường trực HĐND TP đồng ý để UBND TP thực hiện đúng quy định của nhà nước, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy và nghị quyết của HĐND TP về thu phí xe máy.

Mức thu cao nhất là 150.000 đồng/phương tiện/năm

Theo UBND TP, mức thu loại xe có dung tích xi-lanh đến 100 cm3 là 50.000 đồng/phương tiện/năm; loại xe có dung tích xi-lanh trên 100 cm3 đến 175 cm3 là 100.000 đồng/phương tiện/năm. Đối với 2 loại xe này, TP HCM thu mức thấp nhất so với quy định. Mức thu xe có dung tích xi-lanh từ 175 cm3 trở xuống trên địa bàn TP thấp hơn hoặc bằng 62 tỉnh, thành khác trên cả nước. Riêng loại xe có dung tích xi-lanh trên 175 cm3, TP thu mức cao nhất theo quy định là 150.000 đồng/phương tiện/năm.

Phan Anh