Tình trạng này kéo dài đã lâu khiến khách đi xe buýt bức xúc.


 
Tin – ảnh: X. Danh