Trụ điện giữa hẻm

Được biết đã từng có nhiều người cua gấp đụng phải trụ điện dẫn đến té ngã, bị chấn thương. Người dân mong muốn ngành điện lực dời trụ điện vào sát bên trong và có sơn phản quang để lưu thông được an toàn.

Tin-ảnh: H.Thiệu