Trụ điện nguy hiểm - Ảnh 1.

Trụ điện nguy hiểm

Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm sửa chữa sớm để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua đây (ảnh chụp trưa 2-11).

Tin-ảnh: T.Thảo