Trụ gắn tên đường bị... đo ván - Ảnh 1.

bị ngã đổ trên lề đường (ảnh) rất phản cảm nhưng suốt nhiều ngày qua, không thấy cơ quan nào khắc phục.


Tin-ảnh: T.Đ.Quang