Từ đầu năm học 2012-2013, một dãy 22 phòng học và phòng chức năng của trường đã phải đóng cửa để học sinh và giáo viên “sơ tán” nhằm tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Thanh tra Nhà nước tỉnh Đồng Tháp, chủ đầu tư công trình đã nóng vội đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm giải ngân vốn; năng lực của các đơn vị tư vấn, khảo sát, thiết kế và thi công còn hạn chế, thiếu tinh thần trách nhiệm… là những nguyên nhân khiến trường mới xây đã xuống cấp.
Cơ quan chức năng đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức giám định công trình, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và đề xuất giải pháp khắc phục.
N.Huynh