Vô tư đổ rác dưới biển cấm

Thiết nghĩ, quy định xử phạt đã có, vấn đề là các cơ quan chức năng áp dụng như thế nào để ngăn chặn được hành vi đổ rác thải sai quy định.

Tin-ảnh: T.Thảo