Xà bần chắn lối trạm xe buýt - Ảnh 1.

Nghị định 155/2016/NĐ-CP tăng mức phạt tiền đối với hành vi gây mất vệ sinh nơi công cộng, có hiệu lực từ tháng 2-2017. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử phạt để chấm dứt tình trạng này, trả lại nhà chờ xe buýt và mỹ quan đô thị cho TP.

Tin-ảnh: N.M.Thanh