Đó là thông tin được Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Tây Ninh đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  

14 đảng viên ở Tây Ninh bị khai trừ ra khỏi Đảng - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Tây Ninh Võ Văn Sớm phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, yêu cầu thời gian tới, UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục có sự chủ động, tích cực hơn nữa trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, kiểm tra, rà soát, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng đúng quy định, nhất là việc triển khai quán triệt đầy đủ các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát. Tích cực tham mưu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục để mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm chắc quy định về công tác kiểm tra, giám sát.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn hơn về chức năng, nhiệm vụ , vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát. "Đặc biệt, UBKT các cấp tăng cường công tác phối hợp, nhất là việc xử lý kỷ luật về mặt Đảng và mặt chính quyền, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, hạn chế thấp nhất những sai sót dẫn đến khiếu nại không đáng có; thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí…" - ông Phạm Hùng Thái đề nghị.

Thảo Nguyễn