Trưa ngày 28-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp (DN) TP HCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DN TP HCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 người.

Bà Lê Thị Hồng Hậu tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối DN TP HCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Bà Lê Thị Hồng Hậu tái đắc cử Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp TP HCM - Ảnh 1.

Ban chấp hành Đảng bộ Khối DN TP HCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội trưa 28-8

Các đại biểu cũng đã thông qua nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối DN TP HCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ khối DN thực hiện một số mục tiêu tổng quát gồm: tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh vì sự phát triển của các DN, nâng cao văn hóa DN, bảo vệ môi trường và bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Cùng với đó là nhất trí thực hiện các chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, về công tác xây dựng đảng và về lãnh đạo các đoàn thể. Trong đó, thống nhất mục tiêu 100% DN bảo toàn, phát triển vốn; 100% DN sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, phấn đấu nộp ngân sách hàng năm đạt chỉ tiêu TP giao hoặc đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Phấn đấu thu nhập của người lao động trong DN tăng bình quân từ 5%/năm.

Thanh Nhân