Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM có 16 người - Ảnh 1.
Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM có 16 người - Ảnh 2.
Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM có 16 người - Ảnh 3.
Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM có 16 người - Ảnh 4.
Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM có 16 người - Ảnh 5.
Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM có 16 người - Ảnh 6.
Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM có 16 người - Ảnh 7.
Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM có 16 người - Ảnh 8.
Nhóm phóng viên