Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Thị Dung; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Thân Thị Thư …

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết hội nghị giao ban được tổ chức trong bối cảnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều quyết sách rất quan trọng, quyết liệt tạo động lực thúc đẩy, đảm bảo thực hiện thắng lợi các các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Trong không khí cả nước chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện di chúc của Người.

Ban Tuyên giáo Trung ương họp với các Tỉnh ủy, Thành ủy phía Nam - Ảnh 1.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

"Vì vậy, hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng đến việc chỉ thị gắn với các nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Mong các đồng chí đóng góp tích cực, ngắn gọn, đầy đủ để đánh giá thực chất kết quả đã đạt được, đề xuất các giải pháp khả thi, hiệu quả trong thời gian tới. Đặc biệt năm 2019 là năm có ý nghĩa rất lớn với Đảng và toàn xã hội đó là 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh " - ông Võ Văn Thưởng đề nghị.

Ban Tuyên giáo Trung ương họp với các Tỉnh ủy, Thành ủy phía Nam - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết trong thời gian qua ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai học tập chuyên đề năm 2016 và cũng là chuyên đề toàn khóa: "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và chuyên đề năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hầu hết các địa phương tổ chức học tập bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến các huyện, thị xã, TP trực thuộc. Qua học tập các cấp ủy đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu không suy thoái, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi đến chi bộ thẩm định, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện. Cuối năm, kiểm điểm đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ. Trong sinh hoạt chuyên đề, hầu hết các chi bộ chú trọng phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình để mỗi đảng viên thẳng thắn bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm về tư tưởng, đạo đức, lối sống đã được đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục.

Các cấp ủy, cơ quan xác định nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những vấn đề đột phá như: năm 2018, Đồng Tháp chọn đột phá là: Mở lòng kết nối xây nguồn lực-khơi nguồn khởi nghiệp dựng tương lai" và xây dựng Đảng là "kỷ cương và trách nhiệm"; Bình Phước chọn trọng tâm là "Công tác xây dựng Đảng"…

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Võ Văn Phuông cũng chỉ ra những hạn chế như việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Nội dung đăng ký tu dưỡng làm theo Bác của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả "làm theo" gương Bác chưa thật sự rõ nét, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân của một số địa phương, đơn vị…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Thân Thị Thư cho biết qua 3 năm thực hiện với 4 chuyên đề mà Ban Tuyên giáo Trung Ương đã triển khai, những nội dung chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra và đề ra các chuyên đề. Có những nội dung nghe chừng như không mới như đặt vấn đề dân chủ, đặt vấn đề tôn trọng nhân dân hay đặt vấn đề nêu gương.

Ban Tuyên giáo Trung ương họp với các Tỉnh ủy, Thành ủy phía Nam - Ảnh 3.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Thân Thị Thư phát biểu tại hội nghị

"Tôi thấy những vấn đề đó đã được Đảng ta đặt ra nhiều rồi và trong quá trình triển khai mình cũng đã làm. Thế nhưng tôi nghĩ rằng với xuất phát từ thực tiễn mà Ban tuyên giáo Trung ương đã đặt ra theo từng năm rất phù hợp, giải quyết được các vấn đề trong thực tiễn đặt ra. Các vấn đề theo từng năm, công tác tại địa phương hàng năm đều chờ các chuyên đề đặt ra để triển khai, mấy năm qua các chuyên đề đặt ra rất sớm, từ cuối năm trước đã có chuyên đề đặt ra cho năm sau, đầu năm đã triển khai. Giúp cơ sở chủ động trong việc triển khai thực hiện" - bà Thân Thị Thư nhận định.

Từ những nội dung đề ra phù hợp đó, khi triển khai trong thực tế trước yêu cầu của thực tiễn giải quyết được những vấn đề bức xúc của từng ngành, từng địa phương, nhất là những vấn đề liên quan đến dân, những vấn đề bức xúc phải giải quyết đều được đặt ra. Ví dụ các chuyên đề đã được đặt ra từng năm rồi, từng Đảng bộ, từng cơ sở nêu lên được những vấn đề giải quyết trong năm. Chính vì sự phù hợp đó, 3 năm qua triển khai và chuyên đề thứ 4 năm 2019 đang triển khai rất phù hợp và sẽ tiếp tục đạt được kết quả tốt.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh hơn, ví dụ rất quan tâm các chuyên đề phong phú, có nhiều hình thức tuyên truyền hơn, đặt biệt là tuyên truyền các gương tốt, biểu dương nhân rộng các gương điển hình, học tập và làm theo tấm gương, thông qua các chương trình của đài truyền hình trung ương, thông qua những tấm gương, biểu dương tấm gương điển hình tỏa sáng. Qua đó các tấm gương được lan tỏa rộng hơn, trong 3 năm qua có nhiều tấm gương thực sự làm lay động lòng người thông qua các phương tiện thông tin. Đây là điểm nổi bật cần phát huy.

Cũng theo bà Thân Thị Thư thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 việc xử lý tiêu cực không có vùng cấm đã khôi phục được niềm tin của dân về Đảng. Người dân còn đang mong chờ nhiều hơn nữa ở Đảng, thái độ kiên quyết, không có vùng cấm không chỉ ở cấp Trung Ương mà tại các địa phương cũng vậy. Đối với TP HCM ngay từ đầu nhiệm kỳ, xuất phát từ thực tiễn, Ban Thường vụ Thành ủy xác định phải đột phá vào các vấn đề đạo đức công vụ, theo suốt nhiều năm qua. Ngay khi triển khai chuyên đề, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng đạo đức công vụ của công chức, viên chức của TP. Buổi tạo đàm đã nhận rất nhiều ý kiến của các đại biểu.

"Hiện TP HCM tiếp tục chọn 2019 là năm tập trung cải cách hành chính, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, qua 3 năm thực hiện đánh vào mũi nhọn đạo đức công vụ chúng tôi thấy rằng đã đạt được những kết quả nhất là những vấn đề dân sinh, tập trung để tháo gỡ" - bà Thân Thị Thư nói.

TRƯỜNG HOÀNG - BÍCH NGỌC