Chia sẻ với ý kiến của cử tri về việc chọn những cán bộ tham gia cấp ủy sắp tới, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết tuần vừa qua, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp, trong đó có bàn về vấn đề tiêu chuẩn, quy hoạch cán bộ. 

Bí thư Thành ủy TP HCM nói về công tác cán bộ sắp tới - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trả lời cử tri quận Gò Vấp chiều 16-5

Đặc biệt là cán bộ chủ chốt sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trong khẳng định những người được giới thiệu vào Ban Chấp hành các cấp phải là những người tiêu biểu, là những người làm đúng lý tưởng của Đảng, làm đúng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không để lọt những người tham vọng quyền lực, chạy chức chạy quyền, xa rời quần chúng tham gia vào cấp ủy sắp tới.

Cũng theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM vừa họp ngày hôm qua. TP cũng đang trong quá trình xây dựng rà soát cán bộ để đến Đại hội Đảng bộ TP có một đội ngũ cán bộ được quy hoạch, đủ lớn về số lượng và phấn đấu đảm bảo chất lượng. "Từ đây đến Đại hội Đảng bộ TP, TP sẽ suy nghĩ báo cáo cấp trên làm thế nào để người dân có ý kiến về danh sách những người ứng cử khóa tới" - Bí thư Thành ủy TP HCM nói.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trả lời ý kiến của cử tri liên quan đến các vấn đề như: biển đảo, những bất cập của Luật Cư trú, sai phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 (mua máy xét nghiệm)…

Tin-ảnh: Trường Hoàng