Theo thông báo của Ban Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, trong 2 ngày quốc tang (ngày 6-10 và 7-10), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.

Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 1.

Quy định chung về cờ rủ trong lễ Quốc tang là cờ có dải băng đen với kích thước bằng 1/10 chiều rộng và chiều dài bằng chiều dài lá cờ. Cờ chỉ được treo đến 2/3 cột với băng vải đen buộc để cờ không bay.

Gần 6 giờ sáng 6-10, công việc chuẩn bị cho lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội) đã sẵn sàng.

Ngay sau đó, Đội tiêu binh thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mang theo dải băng tang để buộc vào lá cờ Tổ quốc. Trước khi tiến hành nghi thức treo cờ rủ, đội tiêu binh tiến hành lễ chào cờ. Sau đó lễ hạ cờ được tiến hành.

Ngay khi cờ hạ xuống, công việc buộc dải băng đen vào cờ Tổ quốc được tiến hành.

Dải băng đen với kích thước bằng 1/10 chiều rộng và chiều dài bằng chiều dài lá cờ.

Lễ chào cờ cũng được diễn ra sau khi việc buộc dải băng đen được hoàn thành và Quốc kỳ được kéo lên.

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười quàn tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút ngày 7-10 tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tổ chức vào 9 giờ ngày 7-10, tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Cùng các thời gian trên, tại Hội trường Thống Nhất TP HCM cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Những hình ảnh tại lễ treo cờ rủ lúc 6 giờ sáng ngày 6-10 trên Quảng trường Ba Đình:

Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 3.

Đội tiêu binh mang dải băng tang ra bắt đầu nghi lễ treo cờ rủ quốc tang

Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 4.

Đội tiêu binh đi trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 5.

Đội tiêu binh đi qua đường Hùng Vương

Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 6.

Tiến tới kỳ đài

Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 7.
Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 8.
Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 9.
Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 10.

Dải băng tang được đội tiêu binh đưa tới kỳ đài

Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 11.
Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 12.
Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 13.

Đội tiêu binh tiến lên kỳ đài

Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 14.
Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 15.

Buộc dải băng tang vào lá Quốc kỳ

Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 16.
Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 17.

Lá Quốc kỳ buộc dải băng tang được kéo lên

Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 18.

Đội tiêu binh làm lễ chào cờ sau khi lá Quốc kỳ gắn dải băng tang được treo lên 2/3 cột cờ

Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 19.

Quốc kỳ buộc dải băng tang tại vị trí cao 2/3 cột cờ

Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 20.

Đông đảo người dân xúc động dõi theo nghi lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 21.
Xúc động lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 22.
Huy Thanh-Ngô Nhung