Theo ông Nguyễn Thành Phong, hiện việc xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP còn một số vướng mắc. Từ đó, người đứng đầu TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định cơ chế phối hợp giữa TP và các bộ, ngành trong việc rà soát sắp xếp lại và xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn TP.

Ông Phong cho biết trước mắt kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, UBND TP kiểm tra, rà soát tổng thể nhà đất của các cơ quan, đơn vị đang quản lý sử dụng trên địa bàn TP để báo cáo kết quả thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167 của Chính phủ.

Cần có cơ chế để xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong

Cũng tại cuộc họp, ông Phong kiến nghị xem xét, điều chỉnh điều kiện bố trí vốn khởi công mới cho các dự án sau khi đã hoàn tất các thủ tục đầu tư mà không phụ thuộc mốc thời gian 31 tháng 10 năm trước năm kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công đã được phê duyệt. Kiến nghị phần vốn nước ngoài trong kế hoạch đầu tư công hằng năm được phép giải ngân theo tiến độ thực hiện và tiến độ cấp vốn của nhà tài trợ nước ngoài theo Điều 76 Luật Đầu tư công

Đồng thời, cho phép UBND TP HCM được thực hiện chỉ định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với nhà đầu tư đang sử dụng phần diện tích đất có nguồn gốc do đền bù từ đất nông nghiệp, đất chuyên dùng và khu đất này đã được xác định là đất ở trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và trong đồ án quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án xây dựng nhà ở hoặc đã được ghi trong quyết định thu hồi đất khi thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn, khu vực chỉnh trang đô thị.

Chỉ đạo các bộ, ngành liên quan có hướng dẫn cụ thể, thống nhất việc tổ chức thực hiện việc xác định danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở, bảo đảm phù hợp pháp luật và bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Cho phép thành lập thí điểm đội quản lý trật tự xây dựng đô thị (trên cơ sở sáp nhập các Đội Thanh tra địa bàn thuộc Thanh tra Sở Xây dựng và Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị quận, huyện) thuộc UBND quận, huyện quản lý, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hoạt động công vụ hiện nay.

Tạm ứng ngân sách triển khai dự án tuyến đường Vành đai 3

Ông Phong còn kiến nghị Chính phủ chấp thuận chủ trương cho triển khai dự án tuyến đường Vành đai 3, đoạn qua địa bàn TP HCM. Đồng thời cho phép TP tạm ứng ngân sách để bồi thường giải phóng mặt bằng trong khi chờ Trung ương triển khai thủ tục và phương thức đầu tư để đẩy nhanh tiến độ dự án; ngân sách Trung ương sẽ bố trí hoàn trả lại theo hướng bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án...

Bảo Ngọc