Ngày 19-6, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 61/NQ-CP về mua vắc-xin phòng Covid-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty Cổ phần vắc-xin Việt Nam (VNCC).

Chính phủ quyết mua 30 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 AZD1222 AstraZeneca  - Ảnh 1.

Nghị quyết nêu rõ Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với việc mua vắc-xin phòng Covid-19 AZD1222 do AstraZeneca (AZ) sản xuất của VNVC với các điều kiện: Chấp nhận mua 30 triệu liều vắc-xin AZD1222 của VNVC đã mua của AZ (bao gồm cả số lượng vắc-xin mà Bộ Y tế đã nhận để tiêm chủng trước khi ký hợp đồng mua vắc-xin của VNVC); Chấp nhận giá mua vắc-xin theo nguyên tắc phi lợi nhuận như báo cáo của Bộ Y tế về kết quả đã đàm phán với công ty. Trong đó, giá mua vắc-xin là giá tạm tính, trường hợp AZ giảm giá bán cho VNVC thì công ty phải giảm giá tương ứng cho Bộ Y tế; trường hợp AZ tăng giá bán cho VNVC thì Bộ Y tế chỉ thanh toán cho VNVC theo giá đã đàm phán, ký hợp đồng. 

Thanh toán chi phí vận chuyển vắc-xin về Việt Nam theo hóa đơn, chứng từ thực tế do AZ cung cấp cho VNVC theo các điều khoản trong hợp đồng giữa AZ và VNVC. Thanh toán các khoản phí bảo lãnh tạm ứng, bảo đảm hợp đồng theo số tiền VNVC phải thanh toán thực tế cho ngân hàng.

Nghị quyết cũng nêu rõ chấp nhận các nội dung như điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vắc-xin hoặc việc sử dụng vắc-xin cho AstraZeneca và VNVC; VNVC có thể giao hàng không đúng tiến độ.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm về đơn giá, số lượng trên cơ sở kết quả đã đàm phán với VNVC.

Thế Dũng