Ngày 4-10, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Chủ tịch nước điều hành ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 6 - Ảnh 1.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong buổi sáng, sau lễ khai mạc, ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương về Chương trình Hội nghị Trung ương 6 khoá XII.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án công tác dân số trong tình hình mới.

Chiều ngày 4-10, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau đó, Trung ương về làm việc tại tổ, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

D.Ngọc - T.Dũng