Văn phòng UBND TP HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về kết quả xử lý sau thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao chủ tịch hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của Công ty IPC thực hiện nhiều đầu việc.

Cụ thể, xem xét xử lý trách nhiệm về mặt chính quyền đối với các cá nhân có liên quan đến nhũng sai phạm và phối hợp với đảng ủy công ty tổ chức kiểm điềm, xử lý trách nhiệm về mặt đảng. Việc kiểm điểm xử lý trách nhiệm phải bảo đảm đồng bộ giữa Đảng và chính quyền.

Khẩn trương thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu hồi, xử lý, trích lập dự phòng theo đúng quy định để xử lý dứt điếm đối với các khoản công nợ còn tồn với số tiền là gần 70 tỉ đồng.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc yêu cầu các tập thể, cá nhân có trách nhiệm liên quan bồi hoàn khoản chi phí lãi vay hơn 8 tỉ đồng liên quan đến việc vay ngân hàng số tiền 400 tỉ đồng trong năm 2016 và năm 2017.

Xử lý nghiêm, dứt điểm những sai phạm trong việc chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước về di nước ngoài (đi công tác, đi việc riêng) của người lao động theo phạm vi quản lý của Công ty IPC.

Chấn chỉnh trong công tác cho thuê văn phòng tại trụ sở chính của công ty theo chủ trương của UBND TP. Liên hệ với sở, ngành hoàn thiện thủ tục pháp lý, nhằm khai thác có hiệu quả mặt bằng trống.

Chấn chỉnh trong công tác chỉ định thầu, chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong công tác đấu thầu, không thanh toán tăng tiền thiết kế - dự toán công trình Tòa nhà văn phòng IPC giai đoạn 2.

Tất cả những đầu việc trên phải hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP và Thanh tra TP trước ngày 30-7.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường TP, tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu Nam và các sở, ngành liên quan rà soát, hướng dẫn Công ty IPC hoàn tất thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận, xác định tiền sử dụng đất phải nộp đối với dự án Khu dân cư Hiệp Phước do Công ty IPC làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, báo cáo đề xuất phương án giải quyết trình UBND TP xem xét liên quan đến pháp lý sử dụng đất, xác định tiền sử dụng đất phải nộp của dự án Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, hiện do Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn (được cổ phần hóa từ Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn) thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP và Thanh tra TP trước ngày 30-6.

Phan Anh