Chiều 24-6, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT).

Cuộc làm việc nhằm thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Có thể xây dựng nghị quyết mới về đất đai, nông nghiệp - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị - Ảnh: Thành Trung

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới chính sách đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, đóng vai trò nền tảng trong phát triển đất kinh tế - xã hội đất nước.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19 nói chung và Luật Đất đai năm 2013 nói riêng đã mang lại những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội nói chung, đặc biệt là lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn nói riêng. Việc triển khai Nghị quyết số 26 cũng đã mang đến cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn một bộ mặt mới, sức sống mới, niềm tin lớn của nông dân, nông thôn vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đánh giá cao những nỗ lực của Bộ NN-PTNT trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết 19 và triển khai chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 26 cùng những ý kiến đóng góp giá trị tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho rằng kết quả tổng kết của Bộ NN-PTNT đối với hai nghị quyết này có ý nghĩa, vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của việc tổng kết thực hiện các nghị quyết của Ban Chỉ đạo. Kết quả trao đổi, thảo luận tại cuộc làm việc này là những nội dung quan trọng ban đầu, cần tiếp tục được nghiên cứu thấu đáo để hoàn thiện nội dung tổng kết và chính thức báo cáo Ban Chỉ đạo tổng kết nghị quyết xem xét, hoàn thiện báo cáo tổng kết chung trình Ban Chấp hành Trung ương.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng nhấn mạnh yêu cầu công tác tổ chức tổng kết phải được tiến hành khoa học, bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện nghị quyết và đề ra định hướng, giải pháp phù hợp.

"Từ kết quả của hội nghị hôm nay sẽ giúp Ban Chỉ đạo bổ sung những ý tưởng, nội dung quan trọng trong một số vấn đề xây dựng nghị quyết mới về đất đai và nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; gợi mở những chủ trương, định hướng, giải pháp trong thời kỳ mới, với mục tiêu đưa nguồn tài nguyên đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp, trở thành nguồn lực và động lực mới thúc đẩy nông nghiệp, kinh tế - xã hội nông thôn nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn"- ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Có thể xây dựng nghị quyết mới về đất đai, nông nghiệp - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị

Ông Trần Tuấn Anh cũng lưu ý đối với việc tổng kết Nghị quyết 19, thực tiễn từ lĩnh vực đất đai là rất đa dạng, nhiều vấn đề mới cần được xem xét, giải quyết, đòi hỏi phải có sự tập trung chỉ đạo thống nhất, khoa học, khẩn trương, đặc biệt là trước yêu cầu về thời gian hoàn thành và trình Ban Chấp hành Trung ương vào đầu tháng 10-2021, trong khi thời gian để hoàn thiện nội dung tổng kết không còn nhiều, lại chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 gây khó khăn rất lớn cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổng kết nghị quyết này.

Việc triển khai chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng đòi hỏi phải hết sức khẩn trương, khoa học. Tình hình đó đòi hỏi Bộ NN-PTNT và các cơ quan liên quan cần nỗ lực với quyết tâm lớn để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan thay mặt cho lãnh đạo Bộ bày tỏ quyết tâm của Bộ NN-PTNT sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này. Xác định tầm quan trọng to lớn của vấn đề đất đai và nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự phát triển bền vững của đất nước, Bộ NN-PTNT sẽ nỗ lực quyết tâm với tinh thần cao nhất, phát huy sự chủ động, sáng tạo, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nhằm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo đã giao.

Thế Dũng