Chiều 10-3, ông Mai Văn Nhiều, Chánh văn phòng UBND tỉnh Long An cho biết qua công tác giám sát ở Trung tâm phục vụ hành chính công và một số sở, ban ngành, cho thấy “cò thủ tục hành chính” vẫn còn chi phối đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa.

Từ đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo UBND tỉnh Long An, từ tháng 10-2016 đến tháng 3-2017, tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 8.012 hồ sơ hành chính. Có 7.238 hồ sơ đã giải quyết, 151 hồ sơ chậm giải quyết.

Theo quy định của UBND tỉnh tất cả các hồ sơ hành chính đều phải nộp ở Trung tâm phục vụ hành chính công nhưng nhiều cá nhân, doanh nghiệp do quen biết các cán bộ cấp sở, ngành nên vẫn có người nộp hồ sơ cho cá nhân cán bộ giải quyết.

UBND tỉnh đã nghiêm cấm cán bộ xử lý hồ sơ liên hệ với doanh nghiệp mà tất cả các hồ sơ hành chính phải nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

“Qua giám sát Sở Nội vụ phát hiện có trường hợp một “cò” nộp hơn 200 bộ hồ sơ”- một lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết.

M. Sơn