Người Lao Động Online mời bạn đọc tải danh sách này tại link:

Danh sách người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV tại TP HCM

NLĐO