Sở Giao thông vận tải TP HCM vừa báo cáo UBND TP dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách thân thiện với môi trường của Công ty TNHH MTV ĐT Hồ Huy.

Theo công ty này, việc đầu tư đủ 10.000 xe taxi chạy bằng điện hoạt động trong 10 năm sẽ mang lại một số lợi ích. Cụ thể: Tiết giảm được hơn 940.000 tấn khí thải; tiết kiệm 406.440.000 lít xăng, tương ứng 134 triệu USD ngoại tệ nhập xăng, tương ứng 2.993 tỉ đồng; tiết kiệm được 50% đến 60% chi phí nhiên liệu tiêu thụ cho 100 km di chuyển so với xe động cơ xăng cùng loại...

Hiện đề án này được công ty báo cáo và xin ý kiến của các bộ, ngành có liên quan và tiếp tục hoàn chỉnh; song song đó để có cơ sở đánh giá lại những lợi ích do dự án này mang lại và đầu tư rộng rãi.


Taxi hiện nay chủ yếu chạy bằng xăng

Taxi hiện nay chủ yếu chạy bằng xăng

Tuy nhiên, Sở GTVT đã đề nghị công ty xây dựng đề án thực hiện thí điểm trước 100 xe taxi chạy bằng điện trên địa bàn TP HCM.

Sở GTVT cũng kiến nghị UBND TP đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH MTV ĐT Hồ Huy xây dựng và thực hiện đề án thí điểm 100 xe taxi chạy bằng điện và sau đó đánh giá những lợi ích do dự án này mang lại để đề xuất triển khai đầu tư rộng rãi.

N.Phan