Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký Quyết định 2479/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân công công tác Thường trực lãnh đạo UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TP; lãnh đạo các thành viên UBND TP, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc UBND TP, chủ tịch UBND quận - huyện.

Chủ tịch UBND TP trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và dài hạn của TP; công tác tổ chức bộ máy - cán bộ; an ninh, nội chính; thanh tra...

Trực tiếp chỉ đạo các chương trình, công trình, đề án: Chương trình cải cách hành chính; Chương trình phòng, chống tham nhũng; Công trình xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Đề án Xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh; Đề án quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP...

Trực tiếp chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Công an TP… Theo dõi chỉ đạo chung quận 1, 3, 10 và huyện Cần Giờ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm giúp Chủ tịch UBND TP phụ trách công tác đối ngoại.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực kinh tế tư nhân; công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng, chống lụt bão…

Trực tiếp chỉ đạo Chương trình đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Đề án xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao; Công trình Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao…

Trực tiếp chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp TP, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV… Các tổng công ty, doanh nghiệp công nghiệp trung ương trên địa bàn.

Theo dõi chỉ đạo chung quận 5, Tân Bình, Bình Tân, huyện Bình Chánh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm tạm thời chỉ đạo, điều hành công tác thi đua khen thưởng; khoa học - công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể dục thể thao; xuất bản - báo chí; y tế, quản lý dược; lao động - thương binh và xã hội…

Chỉ đạo Học viện Cán bộ TP, Đài Truyền hình TP, Đài Tiếng nói nhân dân TP… Theo dõi các quận 7, 8, Tân Phú, huyện Nhà Bè.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến giúp Chủ tịch UBND TP phụ trách công tác cải cách hành chính, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: tài chính - ngân sách; ngân hàng; quản lý công sản; thương mại, dịch vụ; du lịch; những vấn đề chung về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản; xét duyệt các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách… Trực tiếp chỉ đạo các đề án, chương trình, công trình: Chương trình cải cách hành chính; Chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Chương trình phát triển bán buôn, bán lẻ; Chương trình kích cầu đầu tư; Đề án phát triển TP HCM thành trung tâm tài chính quốc tế…

Trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Du lịch, các Công ty Kiểm toán thuộc TP; phối hợp chỉ đạo Cục thuế, Cục Hải quan TP, Kho bạc Nhà nước TP, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP, Sở Giao dịch Chứng khoán TP, các Công ty bảo hiểm trên địa bàn.

Theo dõi, chỉ đạo chung quận 4, 11, Bình Thạnh, huyện Hóc Môn.

Tạm thời phụ trách lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Đề án xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh..

 Điều chỉnh phân công công tác Thường trực lãnh đạo UBND TP HCM  - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu (từ trái sang) vừa được Chủ tịch UBND TP phân công nhiệm vụ cụ thể. Ông Hoan phụ trách lĩnh vực giao thông - đô thị

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan: Giúp Chủ tịch UBND TP theo dõi Đề án quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP; Công trình xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải; cấp, thoát nước; quản lý nhà…

Trực tiếp chỉ đạo Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị; Chương trình giảm ngập nước; Chương trình giảm ô nhiễm môi trường; Chương trình nhà ờ… Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

Trực tiếp chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Ciiao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông…; phối hợp chỉ đạo các ga đường sắt quốc gia, các cảng sông, cảng biển, cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Theo dõi quận 2, 6, 9, Thủ Đức.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu giúp Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực an ninh, nội chính; công tác thanh tra.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: hành chính tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy và chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; xử lý những vấn đề liên quan đến công tác quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp…

Chỉ đạo Thanh tra TP, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo… Theo dõi chỉ đạo chung quận 12, Phú Nhuận, Gò vấp, huyện Củ Chi.

Có sự điều chỉnh như trên là do bộ máy lãnh đạo UBND TP vừa được kiện toàn thêm 2 phó chủ tịch là ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu. Tại kỳ họp thứ 14 (bất thường) của HĐND TP khóa IX hồi tháng 5, các đại biểu đã bầu ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Đến đầu tháng 6, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu.

Phan Anh