Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong: Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TP; lãnh đạo các thành viên UBND TP, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc UBND TP, chủ tịch UBND quận/huyện.

Chủ tịch UBND TP trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm và 5 năm; dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn của TP; tổ chức bộ máy - cán bộ; thi đua, khen thưởng; an ninh, nội chính; kế hoạch và đầu tư; tổ công tác đầu tư; công tác thanh tra; cải cách hành chính; phụ trách chung về kinh tế đối ngoại; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; an toàn giao thông; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (Ban chỉ đạo 167).

Chủ tịch UBND TP cũng trực tiếp triển khai Nghị quyết số 54 của Quốc hội; xây dựng đô thị thông minh; xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP; xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh ha, xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực được phân công. 

Điều chỉnh phân công công tác Thường trực UBND TP HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TP...

Phụ trách các ban chỉ đạo, ban điều hành, hội đồng, tổ công tác, chương trình, đề án, công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo.

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Công an TP, Bộ Tư lệnh TP, Bộ đội Biên phòng TP, Viện Nghiên cứu phát triển, Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo dõi, chỉ đạo các quận 1, 9, Thủ Đức và huyện cần Giờ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm: Giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực đối ngoại; công tác thi đua, khen thưởng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý công chức, viên chức; y tế, quản lý dược; vệ sinh an toàn thực phẩm; văn hóa, thể dục, thể thao; lao động - thương binh và xã hội; công tác giảm nghèo; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng, chống lụt bão; quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; kinh tế tập thể; theo dõi chung công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước...

Quan hệ phối hợp với MTTQ TP, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp; đồng thời giúp Chủ tịch UBNDTP theo dõi, chỉ đạo Văn phòng UBND TP.

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), Học viện Cán bộ TP…

Phối họp theo dõi: Cục Thống kê TP, Bảo hiểm xã hội TP, Ngân hàng Chính sách xã hội TP.

Theo dõi, chỉ đạo các quận Tân Bình, Bình Tân; huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến phụ trách các lĩnh vực: Cải cách hành chính; kế hoạch vốn xây dựng cơ bản; tài chính - ngân sách, ngân hàng; thương mại, dịch vụ; du lịch; thuế; Đề án xây dựng TP HCM thành đô thị thông minh (dự án và kinh phí triển khai); quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Tài chính, Sở Du lịch...

Theo dõi chỉ đạo các quận 4, 5, 11, Bình Thạnh. 

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan phụ trách các lĩnh vực: Quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường.

Trực tiếp chỉ đạo: Sở GTVT, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc...

Theo dõi chỉ đạo các quận 2, 3, 6, 10. 

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu phụ trách các lĩnh vực: An ninh, nội chính, thanh tra, tôn giáo, PCCC...

Trực tiếp chỉ đạo Thanh tra TP, Sở Tư pháp, Ban Tiếp công dân...

Theo dõi chỉ đạo các quận, huyện: 12, Phú Nhuận, Gò Vấp, Củ Chi. 

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức phụ trách các lĩnh vực: Đề án xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh (phụ trách về kỹ thuật, công nghệ thông tin, viễn thông); khu đô thị tương tác cao phía Đông; Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học tại thành phố; công nghiệp; khoa học công nghệ; giáo dục và đào tạo; xuất bản báo chí, bưu chính, viễn thông...

Trực tiếp chỉ đạo Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông...

Theo dõi chỉ đạo các quận, huyện: 7, 8, Tân Phú và Nhà Bè.

Hiện nay, Thường trực UBND TP đã có đủ 6 người, gồm Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và 5 Phó Chủ tịch: Lê Thanh Liêm (thường trực), Trần Vĩnh Tuyến, Võ Văn Hoan, Ngô Minh Châu và Dương Anh Đức.

Theo Nghị định 08/2016 của Chính phủ, TP HCM và Hà Nội có tối đa 5 Phó Chủ tịch, song trong nhiệm kỳ 2016-2021, TP HCM thường xuyên thiếu.

Cụ thể, cuối tháng 4-2018, sau thời gian nghỉ việc để chữa bệnh, phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực đô thị Lê Văn Khoa xin từ nhiệm. Thường trực UBND TP lúc đó còn 4 phó chủ tịch là Lê Thanh Liêm, Huỳnh Cách Mạng, Trần Vĩnh Tuyến và Nguyễn Thị Thu. Mảng đô thị sau đó được giao cho ông Trần Vĩnh Tuyến phụ trách, các lĩnh vực khác do Chủ tịch UBND TP và các phó chủ tịch mỗi người phụ trách một ít.

Đến ngày 20-2-2019, phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực văn xã Nguyễn Thị Thu qua đời vì bệnh nặng. Một lần nữa, UBND TP phải phân chia lại công việc vì thiếu nhân sự. Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm được giao phụ trách luôn cả lĩnh vực văn hóa - xã hội. Ông Trần Vĩnh Tuyến được phân công theo dõi, chỉ đạo các dự án đầu tư trong và ngoài nước thuộc khối văn xã.

Cuối tháng 2-2019, phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực an ninh - nội chính Huỳnh Cách Mạng bị bệnh, được các bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi và có chế độ làm việc hợp lý. Sau đó, HĐND TP miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch đối với ông. Lúc đó, Thường trực UBND TP chỉ có 3 người là Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và 2 phó chủ tịch là Lê Thanh Liêm và Trần Vĩnh Tuyến.

Tại kỳ họp HĐND TP hồi tháng 5-2019, HĐND TP đã bầu bổ sung thêm 2 phó chủ tịch là ông Võ Văn Hoan (Chánh Văn phòng UBND TP) và ông Ngô Minh Châu (Phó Giám đốc Công an TP).

Đến ngày 27-3-2020, HĐND TP tiếp tục bầu bổ sung một phó chủ tịch là ông Dương Anh Đức (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông).

Phan Anh