Ngày 6-6, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp định kỳ dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Văn Nên.

Đưa vụ việc tại UBND TP Thủ Đức vào diện theo dõi chỉ đạo - Ảnh 1.

Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Văn Nên phát biểu tại cuộc họp ngày 6-6. Ảnh: Trang tin điện tử Đảng bộ TP HCM

Cùng dự có Quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Nội chính Trung ương Trần Hoàng Kiếm; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Lê Thanh Liêm; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Phước Lộc; các Thường trực Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe báo cáo do Ban Nội chính Thành ủy TP HCM (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) trình bày và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã đánh giá các kết quả đạt được từ sau Phiên họp thứ 3 (ngày 13-4-2023) của Ban Chỉ đạo và kết luận chỉ đạo một số nội dung quan trọng.

Trong đó, giao các Thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo khẩn trương tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 10-5-2023.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, kết quả điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Thực hiện công tác tổng kết kết quả 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo từ khi được thành lập đến nay theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thường trực Ban Chỉ đạo cũng thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với 1 vụ án và 3 vụ việc. Ngoài ra, Thường trực Ban Chỉ đạo còn giao Cơ quan Thường trực khẩn trương hoàn thành Đề án "Một số giải pháp phòng ngừa hành vi vi phạm tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước". Đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, đảm bảo đạt yêu cầu, tiến độ đề ra.

Trường Hoàng