Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa có quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật đối với ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.

Theo đó, hội đồng gồm 5 thành viên, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm làm chủ tịch.

Hội động kỷ luật có nhiệm vụ tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông Công do có hành vi vi phạm về việc kê khai tài sản, thu nhập.

Hội động kỷ luật tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


Ph.Anh