Liên quan đến đề xuất lựa chọn tổ chức tư vấn giám định sự cố cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), UBND TP HCM vừa giao Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT) căn cứ chỉ đạo trước đó của TP và các quy định pháp luật liên quan để thực hiện theo đúng trình tự thủ tục.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP được yêu cầu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc giám định chất lượng công trình và giải quyết sự cố theo yêu cầu của Sở GTVT theo quy định.

Khẩn trương giám định sự cố công trình cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh - Ảnh 1.

Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh bị sự cố và cấm phương tiện lưu thông hơn 2 tháng nay

Trước đó, nhằm có phương án khắc phục sự cố công trình này, Sở GTVT kiến nghị TP chấp thuận chỉ định Công ty cổ phần SBTech là đơn vị kiểm định để thực hiện giám định chất lượng công trình, phục vụ công tác đánh giá nguyên nhân sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp tại công trình nêu trên.

Theo Sở GTVT, công ty SBTech có hồ sơ pháp lý, năng lực và kinh nghiệm phù hợp, đảm bảo độc lập với chủ đầu tư và đơn vị liên quan cũng như có chuyên gia ngành kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cầu đường bộ.

Sau khi có ý kiến của UBND TP về việc chỉ định đơn vị thực hiện giám định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục để ký kết hợp đồng với đơn vị được chỉ định thực hiện giám định theo quy định. Nguồn kinh phí kiểm định công trình sẽ được bổ sung vào dự án xây dựng cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh.

Trước đó, khi phát hiện sự cố nhịp giữa cầu vượt bị võng, chuyển vị đầu nhịp tại gối kê và chuyển vị trụ, cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện 4 bó cáp dự ứng lực ngầm neo giữa 2 trụ cầu nhịp chính bị đứt, nhịp chính cầu bị vọng, cấp sự cố công trình là cấp III.

Để đảm bảo an toàn, Sở GTVT đã cấm phương tiện lưu thông trên cầu và đang cùng các bên liên quan nghiên cứu phương án khắc phục sự cố công trình.

THU HỒNG