UBND TP HCM vừa ban hành Quyết địnhvề việc đổi tên khu phố, tổ dân phố thuộc các phường sắp xếp theo Nghị quyết 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM.

Việc thay đổi tên các khu phố tại các phường nằm trong hoạt động sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức.

Cụ thể, tại quận 3 có 13 khu phố thuộc phường Võ Thị Sáu phải thay đổi tên.

LƯU Ý: Hàng loạt khu phố ở TP HCM phải đổi tên - Ảnh 1.

Quận 4 có 6 khu phố thuộc phường 2 và 7 khu phố thuộc phường 13 phải thay đổi tên.

LƯU Ý: Hàng loạt khu phố ở TP HCM phải đổi tên - Ảnh 2.

Quận 5 có 10 khu phố thuộc phường 12 phải thay đổi tên.

LƯU Ý: Hàng loạt khu phố ở TP HCM phải đổi tên - Ảnh 3.

Quận 10 có 8 khu phố thuộc phường 2 phải đổi tên.

LƯU Ý: Hàng loạt khu phố ở TP HCM phải đổi tên - Ảnh 4.

Quận Phú Nhuận có 7 khu phố thuộc phường 11, 8 khu phố thuộc phường 13 bị đổi tên.

LƯU Ý: Hàng loạt khu phố ở TP HCM phải đổi tên - Ảnh 5.

Tại TP Thủ Đức, có 4 khu phố của phường An Lợi Đông, 7 khu phố của phường An Khánh, 11 khu phố của phường Thủ Thiêm phải thay đổi tên.

LƯU Ý: Hàng loạt khu phố ở TP HCM phải đổi tên - Ảnh 6.

Sắp xếp theo Nghị quyết 1111, quận 3 nhập phường 6, 7, 8 thành phường Võ Thị Sáu. Quận 4 nhập phường 2 và 5 thành phường 2; nhập phường 12 và 13 thành phường 13. Quận 5 nhập phường 12 và 15 thành phường 12.

Quận 10 nhập phường 2 và 3 thành phường 2. Quận Phú Nhuận nhập phường 11 và 12 thành phường 11; nhập phường 13 và 14 thành phường 13. TP Thủ Đức nhập phường An Khánh và Thủ Thiêm nhập thành phường Thủ Thiêm; phường Bình Khánh và Bình An nhập thành phường An Khánh.

Phan Anh