Với chủ đề: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", sáng 19-9, Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024) đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với 1.300 đại biểu, trong đó có 999 đại biểu chính thức.

Không ngừng đổi mới

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân; việc thực hiện 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) và đề ra Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội sẽ thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; hiệp thương cử ra Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam cho biết đất nước sau hơn 30 năm đổi mới, thế và lực đã lớn mạnh hơn nhiều và đang trên đà chuyển biến tích cực. Xây dựng Đảng, nhà nước và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và đạt được kết quả quan trọng. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, còn những vấn đề nhân dân chưa hài lòng; các thế lực thù địch không ngừng tiến hành các thủ đoạn thâm độc chống phá Đảng, nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: MTTQ Việt Nam đã không ngừng được củng cố và lớn mạnh; đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng, tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng.

Mặt trận phải là nơi tin cậy của nhân dân - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện cùng các đại biểu tham dự đại hội Ảnh: QUANG VINH

Xứng đáng vai trò liên minh

"Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, MTTQ tiếp tục xứng đáng với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị ở nước ta" - Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi mở một số vấn đề để các đại biểu thảo luận, quyết định. Theo Thủ tướng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ là tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, do đó MTTQ cần động viên các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường khối liên minh giữa công nhân - nông dân - trí thức, làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn MTTQ cần tiếp tục vận động, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội, tin tưởng vững chắc vào đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo. MTTQ cần phát huy dân chủ, thân ái trao đổi, bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; làm sao để MTTQ các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

"Phát huy vai trò tích cực trong tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý xã hội công khai, minh bạch; phát huy vai trò giám sát của mình, của nhân dân, báo chí và công luận. MTTQ phải là nơi tin cậy để người dân phản ánh, tố giác tội phạm, tham nhũng, "lợi ích nhóm"; tố giác những người có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Chiều 19-9, đại hội chia tổ thảo luận về báo cáo chính trị.

Hôm nay, 20-9, ngày làm việc cuối cùng, đại hội nghe các tham luận; thảo luận và thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; công bố danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, các chức danh trong Ban Thường trực và ra mắt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Nhận diện đầy đủ thuận lợi, khó khăn

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định MTTQ Việt Nam cần nhận diện đầy đủ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức của đất nước để xác định nhiệm vụ trọng tâm; khơi dậy mọi tiềm năng, phát huy mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh của đất nước; tăng cường sự ủng hộ của bạn bè quốc tế; tạo sự đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân; góp phần tích cực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Văn Duẩn