Sở Nội vụ TP HCM vừa có báo cáo về tình hình thực hiện việc xét duyệt và quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài năm 2018.

Theo đó, trong năm 2018, toàn TP có 17.767 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được xét duyệt đi nước ngoài với 20.063 lượt. Trong đó, đi nước ngoài về việc công là 2.275 người (2.759 lượt), đi nước ngoài về việc riêng là 15.492 người (17.274 lượt).

Một cán bộ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn đi nước ngoài 11 lần trong năm - Ảnh 1.

Báo cáo của Sở Nội vụ TP HCM

Các trường hợp đi nước ngoài về việc công hầu hết là tham gia các chương trình đào tạo đại học, sau đại học, các khóa nghiên cứu, thực tập, giao lưu trao đổi nghiên cứu sinh... bằng kinh phí tự túc hoặc do các chương trình, học bổng của các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước tài trợ; tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm, tham dự sự kiện và ký kết hợp tác... hỗ trợ nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị được phân công.

Đa phần cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc công đảm bảo thực hiện quy định không quá 2 lần/năm. Có 59 trường họp đặc biệt (96 lượt đi nước ngoài) vượt quá 2 lần trong năm đã được UBDN TP xem xét, chấp thuận. Chủ yếu là lãnh đạo cơ quan, đơn vị được cử tham dự các đoàn công tác của TP, các trường hợp viên chức ngành văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao đi thi đấu, biểu diễn và viên chức ngành thông tin, truyền thông đi nước ngoài theo các chương trình, sự kiện quốc tế tại các nước.  

Còn đi nước ngoài về việc riêng chủ yểu là tham quan, du lịch, thăm người thân đang định cư, học tập ở nước ngoài hoặc chữa bệnh, điều trị y tế.

Tuy nhiên, theo Sở Nội vụ TP HCM, trong năm 2018, vẫn còn trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài không đúng quy định.

Trong đó, có một số vụ việc vi phạm được đánh giá tương đối nghiêm trọng. Cụ thể, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị tự ý đi nước ngoài về việc riêng trên 3 tháng khi chưa có quyết định cho phép của UBND TP; người đại diện vốn doanh nghiệp của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn tại Công ty CP Bảo vệ thực vật Sài Gòn đi nước ngoài về việc công quá 2 lần trong năm (11 lần) nhưng tổng công ty không xin ý kiến Chủ tịch UBND TP trước khi ban hành quyết định.

Nguyên Nguyên