Chiều ngày 18-7, TAND Tối cao đã ra mắt Trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án được kết nối trực tuyến với 778 điểm cầu.

Nhận bản án chỉ bằng một cú...  click chuột! - Ảnh 1.

Trang thông tin công bố bản án, quyết định có hiệu lực

Các bản án, quyết định có hiệu lực được công bố trên trang https://congbobanan.toaan.gov.vn.

Nhận bản án chỉ bằng một cú...  click chuột! - Ảnh 2.

Chỉ cần ngồi nhà người dân cũng có thể nhận được bản án

Ở thời điểm ngày 18-7, đã có 741 bản án, quyết định được công bố. Trong đó, hình sự có 205 bản án, dân sự 152, Hôn nhân và gia đình 214, Kinh doanh thương mại 64, Hành chính 59, Lao động 34, Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính: 9

Theo đó, đương sự chỉ cần nhập tên vụ/việc hoặc số bản án, quyết định và nhấn thanh "tìm kiếm" sẽ có toàn bộ kết quả hiện thị.

Nhận bản án chỉ bằng một cú...  click chuột! - Ảnh 3.

Tính đến ngày 18-7 đã có 741 quyết định, bản án được công bố

Với trang điện tử này, người dân, cơ quan tổ chức có thể tìm kiếm, xem trực tiếp nội dung các bản án, quyết định đã công bố thuộc các lĩnh vực liên quan, các án lệ được áp dụng.

Theo TAND tối cao, việc công bố bản án, quyết định của tòa án trên trang điện tử nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động ngành tòa án, góp phần nâng cao chất lượng bản án, quyết định của toà.

Trước khi ra mắt trang thông tin điện tử công bố quyết định và bản án có hiệu lực, TAND Tối cao đã tập huấn cho 5.000 thẩm phán TAND các cấp và cán bộ kỹ thuật về đăng tải bằng hình thức trực tuyến.

Phạm Dũng