Những bức thư đượm tình Bác Hồ với quân, dân Thanh Hóa - Ảnh 1.

Lá thư đầu tiên Bác Hồ gửi Thanh Hóa cách đây gần 70 năm

Hôm nay, nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19-5-1890 – 19-5-2017), tại Bảo tàng lịch sử tỉnh Thanh Hóa đang trưng bày rất nhiều hiện vật về Bác Hồ với Thanh Hóa. Trong đó, ấn tượng nhất là những hiện vật Người đã tặng cho nhân dân Thanh Hóa như chiếc sanh đồng, máy cày và 4 bức thư trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Bốn bức thư Bác tặng được trưng bày trang trọng trong tủ kính. Thư thứ nhất được Người gửi tặng Thanh Hóa vào ngày 30-11-1948. Đây là thư Bác thay mặt Chính phủ khen ngợi đồng bào Thanh Hóa đã sửa đê, hộ đê rất tốt.

Bức thứ 2 được Bác gửi vào ngày 12-10-1965, trong thư Người đã khen đồng bào, bộ đội và cán bộ Thanh Hóa bắn rơi 100 máy bay Mỹ. Nội dung thư Bác viết: "Bác rất vui lòng được biết quân và dân tỉnh ta đã bắn rơi 100 máy bay mỹ. Như vậy 3 tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa đều bắn rơi 100 máy bay Mỹ. Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác khen đồng bào, bộ đội và cán bộ Thanh Hóa đã chiến đấu dũng cảm, sản xuất tốt.

Những bức thư đượm tình Bác Hồ với quân, dân Thanh Hóa - Ảnh 2.

Bức thư thứ 3 Người gửi khen quân, dân Thanh Hóa đã bắn rơi 2 chiếc máy bay Mỹ tháng 3-1967

Đồng thời, Bác căn dặn Thanh Hóa hãy phát huy thắng lợi, nêu cao truyền thống anh hùng của quân và dân ta, đoàn kết chặt chẽ, luôn luôn cảnh giác, thi đua chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, cùng đồng bào cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Bức thư thứ 3 Người gửi khen quân và dân Thanh Hóa đã bắn rơi chiếc máy bay thứ 1.700 và 1.701 của giặc Mỹ vào ngày 6-3-1967. Trong thư ngoài khen ngợi, Bác còn căn dặn Thanh Hóa chớ vì thắng lợi đó mà chủ quan.

Bức thư cuối cùng Bác gửi vào ngày 5-7-1967 để khen ngợi Trung đội dân quân gái Hoa Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) - đơn vị dân quân gái đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh.

Những bức thư đượm tình Bác Hồ với quân, dân Thanh Hóa - Ảnh 3.

Bức thư Bác gửi khen Trung đội dân quân gái Hoa Lộc (Hậu Lộc - Thanh Hóa) tháng 7-1967

Không chỉ có những hiện vật do Bác tặng cho nhân dân Thanh Hóa, tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa còn có một số hiện vật thể hiện tình cảm của người dân Thanh Hóa với Bác Hồ như: Bức phù điêu chân dung Bác Hồ, tấm đá chúc thọ Hồ Chủ tịch, tượng bán thân Bác Hồ…

Thanh Tuấn