Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020-2025 là tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới, sáng tạo, phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; tiếp tục xây dựng quận trở thành đô thị thông minh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình.

Ông Lê Văn Thinh tái đắc cử Bí thư Quận ủy Bình Tân - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Và một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng bình quân 15% đến 16%/năm; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hằng năm 10%; thu từ khu vực kinh tế tăng bình quân hằng năm 10%; tổng vốn đầu tư xã hội 5 năm đạt 115.000 tỉ đồng; đến năm 2025, xây dựng mới 700 đến 1.000 phòng học, phấn đấu đạt 230-250 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 người.

Tại kỳ họp thứ 1 của Ban Chấp hành khoá XII, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy. Theo đó, ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Quận ủy Bình Tân nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Văn Thinh sinh năm 1972, quê quán Củ Chi; trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trường Hoàng - Ảnh: Bản tin quận Bình Tân