Sau hai ngày làm việc (2 và 3 -11), 400 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP HCM - lần VIII (nhiệm kì 2019-2024) thống nhất cử Phó Bí thư Thành Đoàn TP Ngô Minh Hải làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP HCM nhiệm kì 2019-2024.

Ông Ngô Minh Hải làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP HCM - Ảnh 1.

Đại hội thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ mới (nguồn: Thành Đoàn TP HCM)

7 thanh niên cũng vinh dự được chọn vào cương vị Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP HCM. Đồng thời, đại hội hiệp thương 69 đại biểu đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực làm Ủy viên, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ mới; 23 đại biểu vào ban thư kí hội.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP HCM - lần VIII đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể cũng như nhiều đề án, chương trình trọng tâm, như: đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn TP; chương trình "Môi trường xanh, nếp sống xanh", "Hành trình của niềm tin"….

5 năm tới, thanh niên TP phấn đấu xây dựng mới 100 không gian xanh. Hội LHTN Việt Nam TP quyết tâm tư vấn, hướng nghiệp cho 750.000 thanh niên; giới thiệu việc làm cho 300.000 thanh niên. Các tổ chức, cơ sở trực thuộc hội phối hợp hỗ trợ ít nhất 200 dự án khởi nghiệp sáng tạo do thanh niên thực hiện và khai thác ít nhất 1.000 tỉ đồng từ các nguồn để hỗ trợ thanh niên vay vốn làm kinh tế, khởi nghiệp…

Di Lâm