Thực hiện kế hoạch Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Đoàn Công tác của Ban Kinh tế Trung ương do ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn, vừa có chuyến làm việc về kết quả triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW với một số địa phương miền núi Tây Bắc thuộc 2 tỉnh Hòa Bình và Sơn La.

Ông Nguyễn Duy Hưng: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược - Ảnh 1.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng làm việc Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La - Ảnh: Thành Trung

Tại Sơn La, làm việc với đoàn có ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy, cùng Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La. Báo cáo của Tỉnh ủy Sơn La cho thấy, hiện Sơn La là trung tâm chuyên canh cây ăn quả và xuất khẩu hoa quả hàng đầu của miền Bắc. Đáng chú ý, tỉnh đã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đến nay, toàn tỉnh đã có 83 sản phẩm.

Đoàn công tác đã thăm, khảo sát một số mô hình nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao điển hình về trồng cây ăn quả và trồng hoa tại huyện Mai Sơn và Mộc Châu. Tại huyện Mai Sơn đã có gần 11.000 ha diện tích chuyên canh cây ăn quả, 140 HTX trong đó có 120 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp. Doanh thu bình quân của các HTX đạt từ 2 đến 2,5 tỉ đồng/năm. Thu nhập bình quân của thành viên, lao động HTX đạt từ 4 đến 4,5 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Duy Hưng: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược - Ảnh 2.

Đoàn công tác tham quan mô hình trồng hoa xuất khẩu

Tại huyện Mộc Châu, mô hình trồng hoa công nghệ cao tại Công ty CP hoa Nhiệt đới Mộc Châu là một mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công ty có trên 20 ha trồng các loại rau hoa chất lượng cao, nổi bật như các loại hoa lan, hoa ly và tuy-lip, đơn vị tiên phong trong áp dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Duy Hưng: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Duy Hưng cùng đoàn công tác làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình

Tại tỉnh Hòa Bình, qua làm việc với Thường trực tỉnh ủy cho thấy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Hòa Bình đã đạt được những kết quả. Tỉnh đã điều chỉnh và lập mới hơn 19 quy hoạch phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Hòa Bình là 1 trong 3 tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước đã xây dựng và vận hành Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Đoàn đã thăm và khảo sát một số mô hình kinh tế nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh, trong đó có huyện Cao Phong nổi tiếng với sản phẩm cam. Huyện đã khuyến khích trồng cam theo quy trình VietGAP, đẩy mạnh sản xuất hướng "xanh – sạch – an toàn". HTX 3T Farm ra đời với mục tiêu là sản xuất Cam Cao Phong theo tiêu chuẩn "3 Tốt": Tốt đất, tốt giống, tốt từ tâm, tạo ra thương hiệu của Cam Cao Phong trên thị trường.

Ông Nguyễn Duy Hưng: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược - Ảnh 4.

Đoàn công tác đến thăm hộ gia đình nông thôn mới ở huyên Tây Phong, Hòa Bình

Phát biểu tại các buổi làm việc với các địa phương, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng, Trưởng đoàn công tác, nêu rõ: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước nói chung và các địa phương Tây Bắc nói riêng.

Đối với tỉnh Sơn La, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Sơn La đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Đây là tiền đề quan trọng để Sơn La tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và là nhân tố bảo đảm để thực hiện thắng lợi mục tiêu sớm đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

Ông Nguyễn Duy Hưng đề nghị việc phát triển sản xuất nông nghiệp cần chú trọng ưu tiên các chính sách về hỗ trợ sản xuất, vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, tạo việc làm, bảo hiểm xã hội tự nguyện; Nâng cao dân trí, chuyên môn, kỹ thuật canh tác, sản xuất cho nông dân, nhất là lao động trẻ ở nông thôn; Tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề cấp thiết đối với nông dân…

Tại Hòa Bình, làm việc với Thường trực tỉnh ủy, ông Nguyễn Duy Hưng ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của tỉnh, nổi bật về xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp về nâng cao mức sống của người dân nông thôn. Với gần 50% số xã và 30% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Hòa Bình là một trong những tỉnh có thành tích tốt về xây dựng nông thôn mới.

Kết thúc chương trình công tác Tây Bắc, Đoàn Công tác của Ban Kinh tế Trung ương về kết quả thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị và tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn rất giá trị của các địa phương để bổ sung vào nội dung Báo cáo Tổng kết và tham mưu xây dựng Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét tới đây.

B.Trân