Sáng 28-8, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 18, Khóa IX, giới thiệu và bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Với 49/51 số phiếu bầu (vắng 2 đại biểu), ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc vừa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại kỳ họp

Ông Ngọc giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thay ông Phạm Văn Tân, ông Tân tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Tây Ninh đã miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh để nghỉ hưu theo quy định.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, sinh ngày 28-2-1969, quê quán xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị, Chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc từng trải qua các chức vụ công tác như: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

T.Đồng