Ban Chấp hành Đảng bộ quận Phú Nhuận nhiệm kỳ mới gồm 41 người đã ra mắt Đại hội. Ông Phạm Hồng Sơn tái đắc cử Bí thư Quận ủy Phú Nhuận nhiệm kỳ 2020-2025. Hai Phó bí thư là ông Huỳnh Đăng Linh và Nguyễn Đông Tùng. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là ông Trần Hiếu Nghĩa.

Đại hội cũng bầu 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Hồng Sơn tái đắc cử Bí thư Quận ủy Phú Nhuận - Ảnh 1.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Một số chỉ tiêu cụ thể: tốc độ tăng bình quân hàng năm về tổng giá trị sản xuất là 12,5%, trong đó tỷ trọng dịch vụ, thương mại đạt trên 74%; thực hiện công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đạt 100%; duy trì 100% chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đúng quy định, 100% nước thải y tế và nước thải sản xuất kinh doanh (có lưu lượng xả thải từ 5m3/ngày-đêm trở lên) được xử lý đúng quy định trước khi thải ra môi trường.

Diện tích cây xanh đô thị đạt 1,1m2/người; duy trì 100% số hộ dân sử dụng nước sạch, không sử dụng nước ngầm dùng trong sinh hoạt gia đình; phấn đấu 95% người dân trên địa bàn quận có hồ sơ sức khỏe điện tử; 100% Trạm y tế phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025; mức thu nhập của hộ nghèo đạt 1,3 lần so với năm 2020; tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn thuộc thẩm quyền đạt 100%.

Hàng năm có 95% cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cơ sở đảng; phấn đấu kết nạp mới 600 đảng viên; 100% chi, đảng bộ cơ sở có chương trình cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tương đương với cải cách hành chính và Chính quyền điện tử ở TP HCM.

Cùng với đó là 5 chương trình trọng tâm: Đề án xây dựng đô thị thông minh, Đề án chuyển đổi số tại quận, Đề án xây dựng gia đình hạnh phúc, Đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời, Đề án Phố ẩm thực Phan Xích Long.

Trường Hoàng - Phan Anh