Sáng 1-7, HĐND tỉnh Kiên Giang đã khai mạc kỳ họp thứ nhất để nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh vừa qua và tiến hành bầu lại các chức danh chủ chốt trong HĐND, UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.


Ông Phạm Vũ Hồng (bìa trái) đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kì 2016-2021.

Ông Phạm Vũ Hồng (bìa trái) đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kì 2016-2021.

Theo đó, bà Đặng Tuyết Em và ông Phạm Vũ Hồng lần lượt trúng cử lại chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trong nhiệm kỳ này, gồm ông Mai Văn Huỳnh, Mai Anh Nhịn và Lê Thị Minh Phụng.

Tây Quốc