Như thông lệ, đây là kỳ họp cuối năm, nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của  TP HCM năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022. Đồng thời xem xét, thông qua một số tờ trình quan trọng của UBND TP HCM.

Trong 2,5 ngày làm việc, HĐND TP HCM sẽ dành một giờ trong buổi chiều ngày làm việc thứ 2 (ngày 8-12) để chất vấn Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức Chủ tịch UBND TP HCM, ông Phan Văn Mãi có buổi chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp của HĐND TP HCM.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND TP HCM sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Ông Phan Văn Mãi sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP HCM cuối năm 2021 - Ảnh 1.

Đại biểu HĐND TP HCM khóa X tham dự kỳ họp thứ 3 hồi tháng 10-2021; Ảnh: Phan Anh

Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ nghe báo cáo của UBND TP HCM về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; kết quả thực hiện chủ đề năm 2021 "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư"; quyết toán ngân sách TP năm 2020, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2021 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2022.

Đại biểu cũng nghe kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ sau kỳ họp thứ nhất đến trước kỳ họp thứ ba HĐND TP HCM khoá X; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP HCM 5 năm 2021-2025.

Ngoài ra, Thường trực HĐND TP HCM sẽ báo cáo đánh giá việc giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND TP HCM từ sau kỳ họp thứ nhất đến trước kỳ họp thứ ba; tờ trình về ban hành Quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ban của HĐND TP HCM báo cáo thẩm tra các báo cáo tờ trình của UBND TP HCM; báo cáo của TAND, VKSND TP HCM.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban MTTQ TP HCM sẽ thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền thành phố năm 2021; TAND TP HCM sẽ báo cáo công tác xét xử năm 2021 và VKSND TP HCM sẽ báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2021.

Phan Anh