Chiều 1-11, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Trưởng Tiểu ban Tài chính, hậu cần đã chủ trì cuộc họp về tháo gỡ khó khăn trong mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng: Mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 phải công khai, minh bạch - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Trưởng Tiểu ban Tài chính, hậu cần chủ trì cuộc họp - Ảnh: Quang Thương

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã báo cáo việc mua sắm trang thiết phòng chống dịch Covid-19 gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp, khó lường, tại một số thời điểm một số mặt hàng vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm rất khó khăn về nguồn cung; giá hàng hóa tăng cao đột biến; hầu hết các trang thiết bị y tế, thuốc, sinh phẩm, vắc-xin... phải nhập khẩu dẫn tới chưa kịp thời, bị động, chi phí cao.

"Một số địa phương, đơn vị có tâm lý e ngại, không chủ động thực hiện mua sắm..."- ông Thuấn nói.

Trước tình hình này, Bộ Y tế đã ban hành và đề xuất cấp thẩm quyền ban hành các quy định tạo điều kiện cho việc nhập khẩu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, bảo đảm nguồn cung; thực hiện công khai kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, yêu cầu các doanh nghiệp công khai giá bán...

Theo ông Thuấn, trong năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung dự toán kinh phí cho Bộ Y tế để mua sắm vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch là 3.744,1 tỉ đồng. Đến nay, kinh phí đã sử dụng là 474,3 tỉ đồng, đạt 12,6%.

Cùng với việc tổ chức mua sắm, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã huy động viện trợ, tài trợ trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng gặp một số vướng mắc trong việc mua sắm qua UNDP, mua sắm từ nhà sản xuất nước ngoài,... qua đó, Bộ Y tế đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ trong công tác mua sắm vật tư trang thiết bị y tế phù hợp với tình hình thực tế thời gian tới.

Tuy nhiên, tại cuộc họp, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Tư pháp cho rằng cơ chế pháp lý phục vụ mua sắm trang thiết bị cơ bản đã có đầy đủ; các đơn vị sẵn sàng phối hợp cùng Bộ Y tế để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phó Thủ tướng: Mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 phải công khai, minh bạch - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Y tế phải tổ chức, tính toán phương án mua sắm đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch

Sau khi nghe báo cáo của Bộ ngành, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã có hướng dẫn, mở ra những cơ chế thoáng hơn, nhưng có lúc, có nơi, việc đảm bảo yêu cầu về trang bị, vật tư, y tế, sinh phẩm,... theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là trong thời điểm căng thẳng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Theo Phó Thủ tướng, tồn tại này là do nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản là do công tác tổ chức thực thi mua sắm chưa được thực hiện tốt, cả ở bộ và ở các địa phương.

"Đúng là một số quy định về pháp luật cũng chưa đầy đủ, tuy nhiên với cơ chế hiện nay, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tổ chức mua sắm kịp thời, đầy đủ"- Phó Thủ tướng nhắc nhở.

Cũng theo Phó Thủ tướng, trong quá trình tổ chức, khi lập kế hoạch, kể cả về kinh phí, trang bị, phục vụ các phương án phòng chống dịch theo các kịch bản của Bộ Y tế có lúc còn chưa sát với tình hình thực tế, dẫn đến việc tổ chức triển khai mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế gặp vướng mắc....

Phó Thủ tướng nêu rõ trong bối cảnh mới, khi chiến lược chống dịch đã thay đổi (theo Nghị quyết 128 của Chính phủ), cả về công tác chuyên môn, hậu cần cũng phải điều chỉnh cho phù hợp.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tính toán nhu cầu về trang thiết bị y tế, sinh phẩm,... phục vụ công tác phòng, chống dịch trong thời gian sắp tới, sát với tình hình ở cả cấp trung ương, địa phương; nguồn kinh phí; xác định rõ loại thiết bị nào có thể sử dụng lâu dài, thiết bị nào cần phải mua ngay, loại nào khi dịch có dấu hiệu bùng phát có thể đặt hàng kịp thời...

Bộ Y tế phải rà soát, thống kê, tính toán chi tiết nhu cầu tổng thể về số lượng vật tư, trang thiết bị y tế cần mua mới để tổ chức mua sắm, bảo đảm đáp ứng nhu cầu cả ở trung ương, địa phương, cả nhu cầu trước mắt và lâu dài,... để mua sắm, sử dụng hiệu quả.

Với kinh phí đã phân bổ cho Bộ Y tế và các bộ ngành, địa phương, phải tính toán chi tiết. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát, cân đối, bảo đảm kinh phí được sử dụng tiết kiệm, chủ động, hiệu quả.

Về việc tổ chức mua sắm, pháp luật đã quy định, mô hình thực tiễn cũng đã có, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phải tổ chức, tính toán phương án mua sắm hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch, rõ ràng.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc, Bộ Y tế chủ động đề xuất cụ thể với cấp có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ vướng mắc theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu, trong vòng 10 ngày nữa, Bộ Y tế phải tổng hợp nhu cầu trang thiết bị, vật tư y tế... theo đúng kịch bản phòng, chống dịch bệnh đã được phê duyệt và tổ chức mua sắm theo thẩm quyền, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Thế Dũng