Ngày 3-6, UBND TP HCM đã có công văn khẩn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị Nhà nước bố trí không quá 1/2 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị mà bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại nhà phải mở điện thoại di động 24/24 giờ.

Khuyến khích làm hồ sơ trực tuyến

Tại văn bản này, UBND TP HCM đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị nhà nước việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Trường hợp đặc biệt, cấp bách mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu nộp trực tiếp thì tiếp nhận trực tiếp và khuyến khích trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ra khỏi quận Gò Vấp phải có kết quả xét nghiệm âm tính - Ảnh 1.

TP HCM tổ chức xét nghiệm những người liên quan đến ca nhiễm Covid-19

UBND TP HCM cũng lưu ý đối với những hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp được tiếp nhận trước 3-6 thì cơ quan, đơn vị chủ động thông tin việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đến cá nhân, tổ chức (trừ trường hợp quy định pháp luật bắt buộc cá nhân, tổ chức phải trực tiếp nhận kết quả). Trường hợp cá nhân, tổ chức đến trực tiếp trụ sở để nhận kết quả thì cơ quan, đơn vị vẫn thực hiện trả kết quả.

Đối với các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn (bao gồm cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài), Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm rà soát, theo dõi, yêu cầu các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và khuyến khích hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến, chỉ đến trụ sở giải quyết các công việc thật sự cần thiết.

Tại Gò Vấp: bố trí không quá 1/3 cán bộ tại trụ sở

Còn tại quận Gò vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12, UBND TP HCM giao Thủ trưởng đơn vị phân công, giao việc và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được làm việc tại nhà.

Ra khỏi quận Gò Vấp phải có kết quả xét nghiệm âm tính - Ảnh 2.

TP HCM hướng dẫn khai báo y tế điện tử cho người dân khi ra vào quận Gò Vấp

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các công việc có tính chất quan trọng, đặc thù không thể làm việc tại nhà thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế theo quy định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét bố trí nơi lưu trú tạm thời phù hợp ngoài địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12.

Các cơ quan, đơn vị nhà nước có trụ sở trên địa bàn quận Gò vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 (bao gồm UBND quận Gò Vấp, UBND các phường trực thuộc UBND quận Gò Vấp và UBND phường Thạnh Lộc, quận 12): bố trí tối đa không quá 1/3 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị làm việc tại trụ sở để giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo thực hiện nghiêm việc khai báo y tế trên tokhaiyte.vn khi ra vào địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 theo quy định.

Đối với số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, quân sự, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm phân công, bố trí phù hợp với yêu cầu công tác.

TP HCM tạm dừng tiếp công dân trực tiếp

Tại văn bản nay, UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị tạm dừng các đoàn thanh tra, kiểm tra chưa cần thiết; trường hợp cần thiết thanh tra, kiểm tra phải hạn chế số lượng người tham gia; tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Đối với các đơn vị đặc thù trực thuộc UBND TP HCM, sở, ban, ngành và UBND TP Thủ Đức, quận, huyện, UBND TP HCM giao thủ trưởng các đơn vị có báo cáo nhu cầu bố trí cán bộ, công chức, người lao động công tác tại đơn vị cho Sở Nội vụ (trong ngày 3-6) tổng họp, báo cáo UBND TP HCM xem xét, quyết định.

Phan Anh