Ngày 4-6, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ Nhất. Đại tướng Tô Lâm Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi Lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Đại tướng Tô Lâm dự lễ công bố

Dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. 

Tại buổi Lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã công bố Quyết định số 107 QĐNS/TW, ngày 1-6-2021 của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 người; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương gồm 10 người, trong đó có 3 người là lãnh đạo Đảng, Nhà nước gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tham gia Ban Thường vụ, 7 người lãnh đạo Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Đảng bộ Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an nhiệm kỳ 2015 - 2020; thể hiện rõ nét hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương trên các lĩnh vực công tác, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND), góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Đảng uỷ Công an Trung ương phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với CAND từ Trung ương đến cơ sở; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, chủ trương, việc làm cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, nhận diện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương - Ảnh 3.

Thành viên Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

"Đảng ủy Đảng uỷ Công an Trung ương phải luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, nêu gương; phải thật sự là một tập thể vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, luôn phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo mọi mặt công tác công an; thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân. Từng Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương phải thật sự gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong chỉ đạo, hành động; phải phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, năng lực, trí tuệ để đóng góp vào các quyết định chung của Đảng uỷ Công an Trung ương" - Tổng Bí thư nhấn mạnh

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Đảng uỷ Công an Trung ương cần tiếp tục "gương mẫu, đi đầu" trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ Đảng uỷ Công an Trung ương và các tổ chức Đảng trong CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, là đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về chính trị, phẩm chất, năng lực lãnh đạo, tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc, có sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình hình huống. Tiếp tục quan tâm xây dựng CAND cách mạng; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Đảng uỷ Công an Trung ương khẳng định, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Công an Trung ương nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo, kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND cũng như kinh nghiệm và thành tựu của nhiệm kỳ trước, lãnh đạo lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng giao phó…

Ngay sau buổi Lễ, Đảng ủy Công an Trung ương đã họp phiên thứ Nhất để bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương và thảo luận, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng uỷ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác toàn khóa của Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; đánh giá tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm 2021 và chỉ đạo định hướng công tác 6 tháng cuối năm và một số vấn đề quan trọng khác...
Nguyễn Hưởng - Ảnh: Bộ Công an