Sáng nay 17-5, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 7) đã bế mạc thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị.

Tổng Bí thư: Thực hiện tốt lấy phiếu tín nhiệm, xây dựng quy hoạch lãnh đạo nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Hội nghị Trung ương 7 đã thành công tốt đẹp. Ảnh: Nhật Bắc

Nhìn lại kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết đất nước đã cơ bản thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ: Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Tổng Bí thư khẳng định chưa bao giờ công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội như hiện nay; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ ta.

Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng đã được chỉ đạo và thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, nhà nước và nhân dân ta trong công tác này là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào".

Từ đó, tạo ra được sự chuyển biến rất tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật trong việc kết hợp hài hoà, nhuần nhuyễn hơn giữa "xây" và "chống", toàn diện hơn trên các mặt công tác xây dựng Đảng.

Tổng Bí thư: Thực hiện tốt lấy phiếu tín nhiệm, xây dựng quy hoạch lãnh đạo nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7

Tổng Bí thư nhấn mạnh những kết quả, thành tựu chủ yếu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay có nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, nhưng quan trọng nhất là do có thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng với những chủ trương, đường lối đã được thực tế thời gian qua chứng minh là đúng đắn, phù hợp; sự lãnh đạo, chỉ đạo vững vàng, sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sự quản lý, điều hành nhạy bén, quyết liệt, có hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp; sự nỗ lực đổi mới đồng bộ, có hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp...

Từ thực tế lãnh đạo, chỉ đạo trong nửa đầu nhiệm kỳ khoá XIII vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ 5 bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc. Trong đó, phải tập trung ưu tiên ban hành đồng bộ và có chất lượng hệ thống pháp luật, các quy định, quy chế, quy trình công tác để thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị.

Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân theo đúng tinh thần "Tiền hô hậu ủng", "Nhất hô bá ứng", "Trên dưới đồng lòng", "Dọc ngang thông suốt".

Tổng Bí thư: Thực hiện tốt lấy phiếu tín nhiệm, xây dựng quy hoạch lãnh đạo nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh với các lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước

Về phương hướng nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tập trung ưu tiên triển khai thực hiện thật tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cùng với việc ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giải quyết có hiệu quả những khó khăn, hạn chế, yếu kém, cả trước mắt lẫn lâu dài của nền kinh tế để giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn; thì phải đặc biệt chú trọng đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, nhất là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương.

Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phải có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, ráo riết, có kết quả cụ thể. 

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh từ kết quả, kinh nghiệm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ lần này, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031; chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội toàn quốc XIV của Đảng.

Thế Dũng