Chiều 6-7, kỳ họp thứ 5 HĐND TP HCM khóa IX đã thông qua tờ trình về chính sách thu hút giáo viên mầm non tại TP.

Theo đó, giáo viên mầm non công lập hợp đồng được trả lương 3,75 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hưởng 9 tháng/năm.

Đối với hợp đồng lao động theo công việc: Đối tượng nhân viên nuôi dưỡng mức hỗ trợ tối thiếu 2 triệu đồng/người/tháng, ngân sách TP chi 1 triệu đồng, còn lại chi từ nguồn xã hội hóa. Thời gian hưởng 9 tháng/năm.

Đối với giáo viên mầm non do tính chất công việc (không áp dụng đối với giáo viên hợp đồng) mức hỗ trợ là 650.000 đồng/người/tháng. Thời gian hưởng 9 tháng/năm.

Ngoài ra, hỗ trợ khuyến khích đối với giáo viên mầm non theo trình độ chuyên môn. Cụ thể: thạc sĩ 1,5 triệu đồng/người/tháng, đại học 900.000 đồng/người/tháng, cao đẳng 550.000 đồng/người/tháng. Thời gian hưởng 12 tháng.

Đáng chú ý, nghị quyết đồng ý cho phép tuyển dụng giáo viên mầm non không có hộ khẩu tại TP HCM.

Thời gian thực hiện từ ngày 1-9-2017.

 * HĐND TP đã thông qua nghị quyết miễn phí cho người cao tuổi, từ 70 tuổi trở lên, khi đi xe buýt (đối với những tuyến xe buýt có trợ giá) tại TP HCM. Nguồn kinh phí trợ giá cho hoạt động xe buýt được UBND TP duyệt hàng năm cho Sở GTVT.

Bài: Phan Anh; ảnh: Hoàng Triều